F-Wurf
WT 9.4.2006
  7/3
Fedor  SZ 2180653
Feit  SZ 2180654
Felix  SZ 2180655, a-normal,ED-normal,ZB:JKL SG
Fero  SZ 2180656
Filou  SZ 2180657
Fin  SZ 2180658
Flash  SZ 2180659, a-normal, ED-normal, DNA, BH-Prfg.
Franka  SZ 2180660, a-normal,ED-normal, DNA,ZB:JKL SG
Fraya  SZ 2180661
Frida  SZ 2180662

 

VA-Hill Farbenspiel SchH3 a1

VA-Huppi Arlett SchH3 a1
Eros Luisenstrasse SchH3 a2 Cello Römerau SchH3 a1
Anke Bertenau
Xtra Arlett SchH3 a1 VA-Ulk Arlett SchH3 a2
Unde Farbenspiel SchH3 a1
Dasti Farbenspiel SchH2 a1
Miro Holtkämper See SchH3 FH IP3 a1 Ork Wertheraner Land SchH3 FH a1
Sonja Holtk�mper See SchH3 a1
Orti Farbenspiel SchH1 a1 Vimo Wienerau SchH3 a1
Nira Farbenspiel SchH1 a1

Wanda vom Julianenweg SchH1(2) a1

V(BSZS)-Yak Frankengold SchH3 a1
V(BSZS)-Hoss Lärchenhain SchH3 IP3  a1
VA(JPN)-Dorijan Yohannesberg SchH3  a1
Tina Arminius SchH1 a1
VA-Lea Holtkämper See SchH3 a1
VA-Max Loggia dei Mercanti SchH3 a6
VA-Perle Salzgitter Milieu SchH3 a1
Nathalie Arlett SchH3 a1
Tico Klausener Platz SchH3 a1
VA1-Ulk Arlett SchH3 a6
Hessa Klausener Platz SchH1 a1
Branka Schüttingerweg SchH3 IP3 a1
Waran Noort SchH3 a1
Gundi Gelbsand SchH1a1
Inzucht:
4-4  VA-Ulk Arlett


 14 Tage alt

 


14 Tage alt

 


14 Tage alt

 


14 Tage alt3 Wochen alt

 3 Wochen alt

 

Nachfolgende Bilder zeigen die Welpen im Alter von 4 Wochen

 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


H�ndin 6 Wochen alt


H�ndin 6 Wochen alt


H�ndin 6 Wochen alt


R�de 6 Wochen alt


R�de 6 Wochen alt


R�de 6 Wochen alt


R�de 6 Wochen alt


R�de 6 Wochen alt


R�de 6 Wochen alt


R�de 6 Wochen alt


R�de 6 Wochen alt


H�ndin 6 Wochen alt

   


Filou


Filou
 


Filou
 Flash 14 Monate
 


Flash


Flash


Flash
Flash


Flash


Flash 16 Monate alt

 

 


Felix


Felix


Filou


Filou


Der erste Schnee in meinem noch jungen Leben
Filou Dez.07Flash mit seinem Freund Anton


Filou